Naamlijst Alkmaar (1760?)

Titelbeschrijving
Onbekend.

Periodiciteit
Als de Alkmaarse naamlijst ooit is verschenen, zal er sprake zijn geweest van een maandelijkse frequentie. Naamlijsten van andere steden verschenen immers ook maandelijks.

Boekhistorische gegevens
De gegevens van dit lemma zijn gebaseerd op de behandeling van een mondeling verzoek van boek- en papierverkoper Jan Huytink uit Haarlem om aldaar een maandelijkse naamlijst te starten. De burgemeesters van Haarlem bespraken op 24 mei 1760 de plannen voor de uitgave van een periodieke naamlijst van ‘de personen welke binnen deese stadt en jurisdictie van dien zijn gestorven, als mede van de personen welke zo in de kerk als op het stadhuis zijn getrouwt’. Huytink had bij zijn aanvraag als voorbeeld aangevoerd ‘zodanige gedrukte lijsten als in sommige steeden, en onder andere te Amsterdam en Alkmaar werden in ’t ligt gegeven’.
Er lijkt echter geen Alkmaarse gedrukte naamlijst bewaard gebleven te zijn. De eerste gedrukte telling van dergelijke demografische gegevens betreffende Alkmaar die tegenwoordig nog bekend is, is de telling die in maart en april 1771 op instigatie van Rutgerus Paludanus is uitgevoerd, en is gepubliceerd in deel 14 van de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Relatie tot andere periodieken
De Alkmaarse naamlijst zou de Haarlemse drukker Jan Huytink in 1760 hebben geïnspireerd tot het opzetten van een Haarlemse naamlijst.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ Haarlem, Noord-Hollands Archief, archief 3993 (Stadsbestuur Haarlem 1573-1813), inv.nr 603 (resoluties burgemeesters 1760), folio 207.

Jac Fuchs