Naamlijst Middelburg (1792-1831)

Titelbeschrijving
Naamlijst der Getrouwde en Overledene Persoonen, alsmede lyst der gedoopte en opgaaf der ziektens, waar aan de overledenen gestorven zyn, binnen Middelburg en stads-ambachten: benevens een lyst der verkogte huizen, erven, hove, landeryen, schepen, obligatien en effecten: waar agter gevoegd is eenig mengelwerk voor de maand january 1798 [enz.].
¶ In de wandelgangen werd deze Naamlijst genoemd: ‘Middelburgs maandboekje’.

Periodiciteit
Maandelijks periodiek.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Afleveringen tellen 16 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de achterzijde meldt: ‘Te Middelburg, By F.L. Wetter, Boekverkooper, op den hoek van den Burgt en Langendelft’. Vanaf maart 1798 is Wed. F.L. Wetter de uitgever en vanaf juni 1798 Wed. B. van Dalen Mz.
Saakes noemt in zijn Naamlijst van december 1793 de prijs ƒ 1:1 voor een half jaar (p. 376).

Inhoud
Het ‘Middelburgs maandboekje’ bevat demografische gegevens. Het mengelwerk heeft een literair karakter (dichtstukjes). Vanaf 1832 staan er ook artikelen in over de geschiedenis van Middelburg en Walcheren.

Relatie tot andere periodieken
Voortgezet als Naamlijst der Geborene, Gehuwde en Overledene Personen, aangegeven bij den Burgerlijken Stand der stad Middelburg (1832-1898).

Exemplaren
Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek: KLUIS 1029 G-H 1792-1800.

Literatuur
¶ H.P. Abrahams, De Pers in Zeeland 1758-1900 (’s-Gravenhage 1912), p. 247-249.

Rietje van Vliet