Naaukeurige Correspondent (1744-1745)

Titelbeschrijving
De Naaukeurige Correspondent.
¶ Spellingsvariant: De Naeuwkeurige Correspondent.

Periodiciteit
Voor dit maandblad werd geadverteerd in onder meer de ’s Gravenhaagse Courant van 19 augustus 1744 en 1 november 1745.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertenties zijn geplaatst door de Haagse courantier-boekverkoper Anthoni de Groot.
Prijs per aflevering: 5 stuivers.

Medewerkers
De Voogd (1979) meldt bij zijn behandeling van de vertaling van Fieldings Tom Jones (1749/50), dat de vertaler Pieter le Clercq zijn tekst hier en daar aanpaste aan de Nederlandse situatie. ‘Political Journals’ wordt gespecificeerd met titels van Nederlandse bladen: ‘de Naaukeurigen Correspondent’ en ‘de Postryder’.

Inhoud
De Naauwkeurige Correspondent is een vertaling van Le Cabinet des Nouvelles (1744-1745). Niettemin wordt dit door de uitgever van beide periodieken ontkend. Hij meldt in een advertentie voor de twee titels dat er ‘geenzints het een uyt het ander [is] vertaeld’ (’s Gravenhaegsche Courant 2 september 1744).

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ H. Duranton, C. Labrosse, P. Rétat, Gazettes européennes de langue française (Saint-Etienne 1992), p. 52
¶ P.J. de Voogd, ‘Pieter le Clercq’s Tom Jones-vertaling’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 43 (juni 1979), p. 1-10, 8.

André Hanou