Nadere Verhandeling en Aanmerking over den Engelschen Spectator (1737)

Titelbeschrijving
Nadere Verhandeling en Aanmerking over den Engelschen Spectator.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 12 juni 1737 vindt men een advertentie voor een maandags weekblad, zonder dat echt duidelijk wordt om welk blad het gaat. Dit lemma is op deze advertentie gebaseerd.

Boekhistorische gegevens
De advertentie meldt dat de vertogen worden gedrukt ‘Te Amsterdam by Arent van Huyssteen, op ’t Rokkin op den hoek van den Gapersteeg, en by Steeve van Esveldt, op ’t Rokkin, schuyns over de Gapersteeg, by de Beurs’. De ‘Voorreede’ is bij hen reeds verkrijgbaar.
Andere verkoopadressen zijn: ‘Haarlem by J. Bosch, Leyden van der Eyk, ’s Hage vander Kloot, Delft Boitet, Rotterdam Lozel, Dord van Braam, Gouda Staal, Utrecht Broedelet, Hoorn Duyn, en vorders by de voornaamste Boekverkopers in andere Steeden’.

Inhoud
Over de inhoud van het blad melden de uitgevers: ‘de stoffe daar in zullen naar aanleiding van den Spectator verhandeld, en met des Autheurs eigen ondervinding verrykt, bondig en leerzaam zyn, verzelt met Boert en Ernst na vereisch van Zaaken’.

André Hanou