Nadere Verhandeling en Aanmerking over den Engelschen Spectator (1737)

Titelbeschrijving
Nadere Verhandeling en Aanmerking over den Engelschen Spectator (bron: zie hieronder).

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 12 juni 1737 vindt men de volgende advertentie voor een wekelijkse periodiek, zonder dat echt duidelijk wordt om welk blad het kan gaan (zo het al werkelijk bestaan heeft):

Te Amsterdam by Arent van Huyssteen, op ’t Rokkin op den hoek van den Gapersteeg, en by Steeve van Esveldt, op ’t Rokkin, schuyns over de Gapersteeg, by de Beurs, worden gedrukt: zeekere Vertoogen over den Engelschen Spectator, den titel voerende: Eene nadere verhandeling en aanmerking over den Engelschen Spectator, waar van op Heeden de Voorreede by de voorn. word uytgegeeven, en vervolgens alle Maandagen een Vertoog zal uytgegeeven worden; de stoffe daar in zullen naar aanleiding van den Spectator verhandeld, en met des Autheurs eigen ondervinding verrykt, bondig en leerzaam zyn, verzelt met Boert en Ernst na vereisch van Zaaken; Deze Voorreede en Vertoogen zullen ook te bekomen zyn te Haarlem by J. Bosch, Leyden van der Eyk, ’s Hage vander Kloot, Delft Boitet, Rotterdam Lozel, Dord van Braam, Gouda Staal, Utrecht Broedelet, Hoorn Duyn, en vorders by de voornaamste Boekverkopers in andere Steeden.

André Hanou