Nationaale Kruiwaagen (1800)

Titelbeschrijving
In de Nationaale Kruiwaagen.

Periodiciteit
Op 1 mei 1800 wordt in de Rotterdamsche Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit tijdschrift. De titel wordt ook vermeld door Saakes, die in zijn Naamlijst van mei 1800 (p. 136) een nr. 1 opgeeft van dit ‘Weekblad’. In december van dat jaar (p. 190) zegt hij dat de nrs. 1 en 2 ‘Compleet’ zijn.

Bibliografische beschrijving
Groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes’ Naamlijst (mei 1800) is het blaadje uitgegeven door de Rotterdamse drukker J.D. Demelinne. In de aangehaalde advertentie worden de volgende boekverkopers vermeld:

te Amsterdam by A.R. Saakes; Alkmaar Molkman; Haarlem Luyten; Leyden Trap; Delft Roelofswaart; Rotterdam van den Dries, Hake, Demelinne, Bal, Tuinzing en vander Reyden; Dordrecht Bonte; ’s Bosch Pallier en verder alom.

Prijs van nr. 1: 1 stuiver. Saakes (december 1800) vermeldt als verkoopprijs van de nrs. 1 en 2: 2 stuivers.

Medewerkers
Gezien het fonds van Demelinne zal de schrijver van dit blaadje thuishoren in de hoek van de revolutionaire democraten.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Erik Jacobs, Hartslag van een revolutie. Pers en politiek in de Bataafse Republiek (1795-1802) (diss. UvA 2020)

André Hanou
update 24-9-2023