Nationaale Volks-Liedjes (1795)

Titelbeschrijving
Nationaale Volks-Liedjes, tot nut der Burgery. Eerste stukje.

Periodiciteit
In de Naamlijst van Saakes wordt deze aflevering (‘stukje’) gemeld april 1795 (p. 128). De inleiding van het werk is echter gedateerd 30 januari 1795. Het schijnt bij deze aflevering gebleven te zijn, hoewel het blijkens de inleiding de bedoeling was méér uit te geven: ‘Aan het debiet werd niet getwyfeld, dus is reeds een tweede Stukje onderhanden’.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Het geheel is gepagineerd 1-40. Na de Franse titel en de titelpagina vindt men onder het kopje ‘Burgers!’ een korte inleiding, waarna de teksten volgen. Op p. 40 is een register op dit stukje.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Amsterdam, By C.W. Röpcke, In de St. Anna Straat. Het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. 1795. De Prys is drie Stuivers’.

Medewerkers
De NCC geeft als auteur op (waarschijnlijk omdat de inleiding door hem is ondertekend): F.P. RÖPCKE, van wie verder niets is bekend.
Het merendeel van de gezangen draagt echter een andere signatuur, terwijl de naam Röpcke daar nergens voorkomt. De bijdragers zijn G.L. en R.P.K., daarnaast J.M. (5 maal). De inleiding verzoekt om inzendingen; de schrijvers krijgen dan een gratis exemplaar.

Inhoud
De inleiding meldt dat de meeste van de opgenomen liedjes al in druk zijn verschenen; maar het zou veel duurder zijn die los te moeten kopen.
De bundel bevat dertien liederen, getiteld ‘Nationaal gezang, of marsch der Marseillaanen’; ‘Chanson des Marseillois’ (Marseillaise); ‘Zang der patrioteen’; ‘Vryheids-lied by gelegenheid van ’t inrukken der onstervelyke Franschen in Amsteldam’; ‘Het zingend Nederland by gelegenheid van het inrukken der Fransche vryheids-zoonen, tot verlossing van het zelven’; ‘Vreugde-zang’ (Carmagnole); ‘De tegenwoordige tyd’; ‘Volks-lied’; ‘Zang’; ‘Keetje en Fransje’; ‘Aan de vrye Batavieren’; ‘Opwekking’; ‘Lied voor alle gezelschappen en collegien in de Republiek by de herstelling der Bataafsche vryheid door de Franschen’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 60-1769
Full text

André Hanou