Natuurkundige Aanmerkingen (1734-1735)

Titelbeschrijving
Natuurkundige Aanmerkingen, Waarneemingen en Ondervindingen van de Koningklyke Societeit van Londen.

Periodiciteit
Er werd voor het eerst voor geadverteerd in de Leydse Courant van 15 november 1734. Op dat moment was deel 1 reeds verkrijgbaar. Een halfjaarlijkse frequentie wordt in het vooruitzicht gesteld: ‘Alle half Jaar zal dit Werk met een diergelyk Deel vervolgd worden’. Voor deel 2 werd geadverteerd in de ’s Gravenhaegse Courant van 22 augustus 1735.
Het is echter bij de 2 delen gebleven. Beide delen hebben het jaar 1735 in het impressum.

Bibliografische beschrijving
Deel 1 bevat 516 pagina’s (exclusief voorwoord en inhoudsopgave voorin, en achterin platen, overzicht drukfouten en een fondslijstje). Deel 2 bevat 584 pagina’s (exclusief de voorrede van de vertaler, inhoudsopgave en fondslijstje voorin, en de platen achterin).
Het titelvignet verbeeldt de gevleugelde godin Faam, met palmtak en bazuin, vliegend boven diverse wetenschappelijke attributen. Op de banderol in het titelvignet staan de woorden ‘Non Norunt Haec Monumenta Mori’ (Martialis X.II.12; vert. Deze monumentale werken weten niet hoe te sterven).

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Amsteldam, By Adriaan Wor, en de Erve Onder de Linden’.
Prijs per deel volgens genoemde advertenties: 34 stuivers.

Medewerkers
Op de titelpagina staat de naam van de vertaler vermeld: Pieter LE CLERCQ (1692-1759). De vertaalopdracht moet hij reeds begin 1734 van de uitgevers hebben gekregen, getuige hun advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 14 april 1734.

Inhoud
De titelpagina geeft aan dat de inhoud van het blad is ‘getrokken uit de Philosophical Transactions, En uit het Engelsch [is] vertaalt’. Het is bestemd voor een breed publiek, in die zin, aldus de vertaler in zijn voorwoord van deel 2: niet ‘voor Filosoofen die alles weeten op eenige nieuwe dingen naa, welke zy wel kunnen leeren, uit de Origineelen zonder myn werk nodig te hebben’. De vertaler had als doel ‘de nutste en weetenswaardigste, het zy Oude of Nieuwe [zaken]’ te presenteren.
Het voorwoord in deel 1 vertelt in het kort de geschiedenis van de Royal Society of Londen en de interne gewoontes en gebruiken. Ook wordt hier het tijdschrift de Philosophical Transactions geïntroduceerd.
De afleveringen (de delen) bestaan uit hoofdstukken die op hun beurt onderverdeeld zijn in Romeins genummerde artikelen, geschreven door meestal bij name genoemde leden van de Royal Society. De hoofdstukken zijn de volgende:

Deel 1: Luchtkunde, Waterbeschryving, Mineraalkunde, Kruidkunde en Landbouw, Gekurve Dieren, Zichtkunde, Sterrekunde, Tuigwerkkunde, Waterwigt en Waterwerken, Bouwkunde, Ontleedkunde, Geneeskundige Aanmerkingen, Landbeschryving. 
Deel 2: Luchtkunde en Verhevelingen, Waterbeschryving, Brandende Bergen, Aardbevingen, Van dingen die in het lichaam der aarde gevonden worden, Kruidkunde en Landbouw, Landbeschryving en Reizen, Tuigwerkkunst, Vloeistoffen, Mengelstoffen.

Relatie tot andere periodieken
In de Natuurkundige Aanmerkingen worden samenvattingen gegeven van wat er in de Philosophical Transactions (1665-1887) was verschenen.

Exemplaren
¶ STCN 260057037
¶ Full text deel 1 en deel 2 

Rietje van Vliet