Nauwkeurig Verslag van de plaats gehad hebbende Oproerigheden binnen de Stad Amsterdam (1813)

Titelbeschrijving
Nauwkeurig Verslag van de plaats gehad hebbende Oproerigheden binnen de Stad Amsterdam, op den 15 en 16 November Jongstleden voorgevallen.

Periodiciteit
Datering en titel zijn gebaseerd op de advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant van 2 december 1813. In deze advertentie wordt tevens gemeld dat het ‘Werkje’ om de veertien dagen of om de maand vervolgd zal worden, ‘alzo het naar den aard der Gebeurtenissen voor ieder braaf Ingezeten, en als Nederlander van het grootste belang is, des aangaande geinformeerd te worden’. Het is niet bekend of dit vervolg er ooit gekomen is.

Boekhistorische gegevens
Het werk is bij de boekhandelaar Jac. Ruijs, op de Nieuwendijk bij de Dam van Amsterdam, van de pers gekomen en verzonden.

Medewerkers
In de advertentie wordt als auteur genoemd: ene Corn. VAN DER AA.

Inhoud
De bepaald niet van historisch besef gespeende auteur geeft kennelijk een ooggetuigenverslag van de anti-Franse onlusten in Amsterdam in november 1813. Toen de kozakken het land waren binnengetrokken, als voorhoede van de geallieerde troepen, besloten de bevelhebber van het Franse garnizoen te Amsterdam de stad terstond te verlaten. In de nacht van 14 op 15 november nam het spoorslags de benen. De achtergebleven Franse autoriteiten waren nu niet meer in staat de openbare orde te handhaven. Het vertrek van het garnizoen vormde het sein voor een georganiseerde opstand.
Het doel van het als periodiek bedoelde Nauwkeurig Verslag was, aldus de hierboven aangehaalde advertentie, ‘om de Alarmerende en vergroote Geruchten, alom verspreid, te logenstraffen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
Zie hiervoor de website van Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) over het ‘Koninkrijk in wording’.

Rietje van Vliet