Nederlandsche Beschouwer (1788)

Titelbeschrijving
De Nederlandsche Beschouwer.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit zaterdags weekblad wordt geadverteerd in de Oprechte Haarlemsche Courant van 26 januari 1788. Er zijn 20 afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad werd uitgegeven te Amsterdam, bij M. Schalekamp in de Warmoesstraat. Het is tevens te koop ‘in de meeste Steden der 7 Provincien’. De prijs bedroeg 1½ stuiver, aldus de advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant van 2 februari 1788.
In dezelfde krant, van 11 maart 1788, worden de wederverkopers bij name genoemd: Hartemink (Alkmaar), Nijhoff (Arnhem), Brouwer (Deventer), Blussé (Dordrecht), Verblaauw (Gouda), Wynands (Den Haag), Huizing (Groningen), Walré (Haarlem), Palier (Den Bosch), Breebaard (Hoorn), Cahais (Leeuwarden), Herdingh (Leiden), Gillissen (Middelburg), A. Vis (Rotterdam), Poolman (Schiedam), G.T. van Paddenburg (Utrecht), Eldik (Zutphen), Hoogop (Zwolle).

Inhoud
De advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant van 11 maart 1788 bevat enige informatie over de inhoud van het weekblad. De nrs. 1-6 gaan over ‘’s Schryvers Koffyhuis bezoek; de Genootschappen, en inzonderheid dat der Politike Konstdraayers; Raad aan den Schryver, om Fortuin te maaken; Brief van een Marokkaansch Koopman van het Y; het Beschouwend Gezelschap &c. […]’. Nr. 7 gaat over de ‘KUNST van GROETEN’. Nr. 18 gaat over, aldus de Oprechte Haarlemsche Courant van 24 mei 1788, het ‘belachlyke en de droevige Gevolgen van de dwaaze Partyschap, tusschen Nederlandsch Ingezeetenen’.

Exemplaren
Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *LXXIII* 1 (nrs. 1-20) (niet ingezien).

Rietje van Vliet