Nederlandsche Courant (ca. 1740)

Zie Vaderlandsche Courant (ca. 1740).