Nederlandsche Diogeen (1796)

Titelbeschrijving
De Nederlandsche Diogeen

Periodiciteit
De eerste aflevering wordt genoemd door Saakes in zijn Naamlijst van februari 1796 (p. 222), als begin van een ‘weekblad door de burger Lemmink’. In december 1798 meldt Saakes dat de nrs. 1-4 ‘compleet’ verkrijgbaar zijn (p. 310).

Boekhistorische gegevens
Den Haag, bij J.C. Leeuwsteijn. Volgens Saakes kost iedere aflevering ƒ 0:1:8; de nrs. 1-4 waren verkrijgbaar voor 6 stuivers.

Medewerkers
De hierboven genoemde burger Lemmink is mogelijk dezelfde als de patriot Hendrik Jacob LEMMINK, die in 1787 de Amsterdamse patriotten loofde in het Extra berigt wegens het gepasseerde op zaturdag den 21 April [1787]. Aan Amstels burgery. Vermoedelijk behoorde hij tot de radicaler democraten. Terzelfdertijd gaf uitgever Leeuwesteijn namelijk ook andere bladen uit waarin die groep aan het woord kwam; zoals De Tribunist.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou