Nederlandsche Gezangen (1785)

Titelbeschrijving
Nederlandsche Gezangen van Hollandus.

Periodiciteit
Bedoeld als regelmatige uitgave, gezien het ‘No. 1’ en ‘No. 2’ op de titelpagina’s van de twee (nog) bekende afleveringen. De afleveringen zullen uitgekomen zijn in februari en april 1785, gezien advertenties in de Middelburgsche Courant op 14 februari en 7 april 1785.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. De eerste aflevering bevat de pagina’s 1-24, de tweede de pagina’s 25-50. De titels staan op p. 1 en 25; de versozijden daarvan bevatten citaten uit respectievelijk Stijl, Bloei en opkomst der Verenigde Nederlanden en een tekst over het herstel van de vrijheid (nr. 1); en de Grondwettige herstelling van Neerlands staatswezen p. 307-308 (nr. 2).

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Dordrecht, Bij N. van Eysden & Comp. 1785’. De prijs per aflevering was blijkens genoemde advertenties 5½ stuiver.

Medewerkers
Diverse lexica vermoeden als auteur (zonder daarover zekerheid te geven): Leendert GRENDEL (1767-1813), een uit Gouda afkomstige, nogal vrijzinnige predikant. Zijn standplaatsen waren meest in Zuid-Holland.

Inhoud
Zeer patriotse gedichten, vijftien in totaal; volgens de advertenties ‘in den smaak van Zelandus’; dit is J. Bellamy. Bondgenoot Lodewijk XVI krijgt lof, keizer Jozef IIdaarentegen wordt wegens zijn dreigen met oorlog vermanend toegesproken.
De afleveringen bevatten echter vooral binnenlandse patriotse thematiek, blijkend uit titels als ‘De vaderlandsche gelieven’ en ‘Geessel voor de oproerkraaiers’, ‘De burgerlijke samenkomst’. In dat laatste vindt men de talentvolle regels: ‘Leert hier in deeze Heldenkring / Het heil der Burgerwapening’.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 185 A 5:22 (nr. 1)
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Obr. 422 (nr. 2)
Full text

André Hanou