Nederlandsche Klugtige en Vroolyke Mercurius (1774)

Titelbeschrijving
Nederlandsche Klugtige en Vroolyke Mercurius.

Periodiciteit
Titel volgens een advertentie op de versozijde van de titelpagina van Het Vermakelyke Schouwtoneel uit 1774. Daar wordt opgegeven dat bij de boekverkopers van het Schouwtoneel dit werk, in 52 vertogen, ‘in getallen’ verkrijgbaar is tegen verlaagde prijs.

Boekhistorische gegevens
De prijs is nu ƒ 3, tegen voorheen ƒ 5:8.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.
Het is mogelijk dat deze Mercurius dezelfde is als de Mercurius uit 1772-1773 (zie aldaar).

André Hanou