Nederlandsche Post (1815)

Titelbeschrijving
De Nederlandsche Post.

Periodiciteit
Het is niet duidelijk of dit blad is verschenen. Koning Willem I had per decreet van 17 april 1815 toestemming aan de uitgever verleend om met dit blad te beginnen.

Boekhistorische gegevens
Bedoelde uitgever is Van Leemput uit Brussel. Om een autorisatie te bemachtigen had hij 300 abonnees nodig, waaraan hij blijkens het genoemde decreet had voldaan.

Inhoud
Hoewel er over dit blad niets anders bekend is dan de autorisatie van 17 april 1815, kan er wel iets gezegd worden van de politieke kleur. Willem I had zich namelijk een maand voordien uitgeroepen tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. Omdat hij weinig moest hebben van een kritische pers, vooral niet toen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf circa 1818 weinig lovende artikelen over zijn beleid verschenen, voerde hij een streng persbeleid. De Nederlandsche Post moet daarom een pro-Nederlandse signatuur hebben gehad.

Exemplaar
Er is geen exemplaar bekend.

Literatuur
Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique, deel 5 (Brussel 1815), nr. 10, p. 145.

Rietje van Vliet