Nederlandsche Post (1815)

Titelbeschrijving
De Nederlandsche Post.

Periodiciteit
Er zijn 8 nrs. verschenen: van 7 april t/m 5 mei 1815.
Koning Willem I had blijkens het Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique per decreet van 17 april 1815 zijn toestemming aan de uitgever bekrachtigd om met dit blad te beginnen.

Boekhistorische gegevens
Bedoelde uitgever is Van Leemput uit Brussel. Om een autorisatie te bemachtigen had hij 300 abonnees nodig, waaraan hij blijkens het genoemde decreet had voldaan.

Inhoud
Willem I had zich een maand voor aanvang van de Nederlandsche Post uitgeroepen tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. Omdat hij weinig moest hebben van een kritische pers, voerde hij een streng persbeleid. De Nederlandsche Post moet daarom een pro-Nederlandse signatuur hebben gehad.

Exemplaar
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 589 A 9 (nrs. 1-8).

Literatuur
Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique, deel 5 (Brussel 1815), nr. 10, p. 145.

Rietje van Vliet
update 4-8-2023 (m.m.v. Lammert Zwaagstra)