Nederlandschen Mercuer (1795)

Titelbeschrijving
De Nederlandschen Mercuer.

Periodiciteit
Gedurende drie maanden zijn er 18 wekelijkse afleveringen verschenen: van zondag 15 maart t/m zondag 21 juni 1795. In het laatste nr. neemt de auteur afscheid van zijn lezers: het papier is zo duur geworden dat de abonnementsprijs zou moeten worden verdubbeld. Looten (1923) vermoedt dat er te weinig belangstelling was voor het blad.

Bibliografische beschrijving
De omvang van de afleveringen verschilt (in octavo).

Boekhistorische gegevens
Gedrukt in Sint-Winoksbergen (Bergen/Bergues), ten zuidoosten van Duinkerken, door De Backer en Dubuisson.
Een abonnement duurde minimaal een semester. De intekenprijs per half of heel jaar: 12 resp. 24 franken in assignaten. 

Medewerkers
Het blad is geschreven door de ex-jezuïet Jean-Antoine CAUCHE (†1805) uit Sint-Winoksbergen. In 1791 legde hij de eed van ‘fidélité à la Constition’ af en werd in Sint-Winoksbergen pastoor van Saint-Pierre/Sint-Pieters-Boven. De antiklerikale Cauche was fanatiek voorstander van het Nieuwe Regime, na de terechtstelling van Robespierre op 28 juli 1794.

Inhoud
Lokaal en regionaal nieuws, alsmede nieuws uit binnen- en buitenland (Noordelijke Nederlanden, Brussel, Verenigd Koninkrijk, Pruisen). Veel politiek nieuws is ontleend aan Parijse bladen. Cauche hekelt de monarchie als staatsvorm. Hij moet niets hebben van niet-beëdigde priesters. Er is veel aandacht voor de Franse grondwet van 30 mei 1795. In een samenspraak tussen de Zondag en de Decadi (de vrije dag die conform de Republikeinse kalender de zondag moest vervangen) verdedigt hij de religie. In de Mercuer staan ook voedselprijzen.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ Camille Looten, ‘Un Journal Flamand à Bergues en 1795’, in: Bulletin du Comité Flamand de France (1923), p. 195-203.

Rietje van Vliet