Neederlands Histories en Politieq Journaal (1737)

Titelbeschrijving
Neederlands Histories en Politieq Journaal.

Periodiciteit
Voor dit maandags weekblad werd geadverteerd in de Leydse Courant van 20 september 1737: ‘Te Utrecht by Besseling en in de andere Steeden by de voornaamste Boekverkopers, zal voor den Autheur op aanstaande Maandag werden uytgegeeven: Neederlands Histories en Politieq Journaal, en zal vervolgens alle Maandagen gecontinueerd worden’.
Het is niet duidelijk welk blad hiermee bedoeld is, en of het ooit feitelijk is uitgekomen.

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie wordt gezegd dat het blad, behalve bij Besseling, ook te bekomen zal zijn ‘te Amst. By Huyssteen en Esveld, Rotterd. Lozel, ’sHage vander Kloot, Leyden Hazebroek, Haarl. Bosch, en Midd. Meerkamp’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou