Neederlands Histories en Politieq Journaal (1737)

Titelbeschrijving
Neederlands Histories en Politieq Journaal.

Periodiciteit
Voor dit maandags weekblad werd geadverteerd in de Leydse Courant van 20 september 1737.
Het is niet duidelijk of het ooit feitelijk is uitgekomen.

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie wordt gezegd dat het blad, behalve bij Besseling uit Utrecht, ook te bekomen zal zijn ‘te Amst. By Huyssteen en Esveld, Rotterd. Lozel, ’sHage vander Kloot, Leyden Hazebroek, Haarl. Bosch, en Midd. Meerkamp’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou