Nieuw Matroozen Geuzen Liedeboek (1781)

Titelbeschrijving
Het Nieuw Matroozen Geuzen Liedeboek. No. I.

Periodiciteit
Er is hier slechts één aflevering van bekend, die blijkens de inhoud en de verwijzingen te dateren is op 1781, ná de slag op de Doggersbank, 5 augustus.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo, met zestien doorgepagineerde bladzijden (inclusief de titelpagina).

Boekhistorische gegevens
Colofon:

Te bekoomen, a 4. Stuivers. Te Amsterdam, bij G. Bom, Borchers, Conradi, Coerse, Demter, Elwe, de Jongh, Keyser, d’Erve Klippink, v. d. Kroe, Schalekamp, D. Schuurman en Wynands; Delft J. de Groot P.Z.; Dordrecht Blussé en Wannaar; Gouda Verblaauw; ’s Hage van Drecht, van Os en Wynants; Hoorn Vermandel; Haarlem Bohn en Zoon; Leeuwaarden Cahais; Leyden de Does; Middelburg W. Abrahams; Rotterd. D. Vis en De Leeuw; en te Utr. Bij A. Stubbe.

Medewerkers
De schrijver is J. LE FRANCQ VAN BERKHEY (1729-1812). De liederen zijn onderschreven door Jan Compas, ‘’tKan verkeeren. Brero’, en het Vrolijke Oranje beezemstuivertje.

Inhoud
Liedjes in oudvaderlandse geest: het is geweldig te varen en te vechten onder aanvoerders als Zoutman en Dedel. En ná het vechten is het parool: ‘Met twee Maandjes gaasje op hand, / Meisjes voor je Kousseband.’ Er is geen spoor van nieuwerwets patriottisme, wel komen Oranje en de stadhouder overal ter sprake.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1171 F 13:13
Full text

Literatuur
¶ R.P.L. Arpots, Vrank en Vry. Joannes le Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijmegen 1990), p. 216.

André Hanou