Nieuwe Amsterdamse Huwlyks Courand (1750)

Titelbeschrijving
Nieuwe Amsterdamse Huwlyks Courand ter Bruyloffte van den Heere Jonas Hoop, en Jonkvrouwe Elizabeth Blank. Echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 27. van Oogst-Maand 1750.

Periodiciteit
Dit is geen periodiek maar een eenmalige uitgave. Het woord ‘Courand’ in de titel rechtvaardigt niettemin een korte beschrijving in de ENT.
De datering is gebaseerd op het huwelijk van Jonas Hoop en Elizabeth Bank te Amsterdam op 27 augustus 1750: het onderwerp van dit fictieve krantje.

Bibliografische beschrijving
Dubbelzijdig bedrukt blad kwarto; tweekoloms opmaak. In het titelblok staat het stadswapen van Amsterdam afgebeeld.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Gedrukt te Amsterdam: ter hoofd-drukkerye van Christiaan Menssendyk’.
Over deze drukker is niets bekend; vermoedelijk gaat het om een fictief impressum.

Inhoud
Huwelijkscourant met snaakse, meestal erotische teksten. Plaatsnamen van de nieuwsberichten zijn bijvoorbeeld Minnaars Hoek, Kusjesburgh ’t Kasteel de Hoop, Blanken Have. De advertenties zijn ook sterk erotisch getint.

Exemplaren
¶ Niet in STCN
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW Gel Ged 244
Full text

Literatuur
¶ Adèle Nieuweboer, ‘Huwelijkscouranten: een attractief mini-genre’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 15 (1992), p. 21-27.

Rietje van Vliet