Nieuwe Arabische Courant (ca. 1720)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Arabische Courant, nevens een Prognosticatie van Hollant.

Periodiciteit
Deze ‘courant’ is vergelijkbaar met die spotkrantjes die ‘Samojeeds’, ‘Laplands’ enzovoorts in de titel hebben, maar die doorgaans niet in afleveringen verschenen. Er zijn echter ook daarop weer uitzonderingen. Van onderhavige titel zijn niet méér afleveringen bekend. Deze courant blijft dus, als periodiek, een twijfelgeval.
Hiernaast blijkt de tekst ten minste één keer voor te komen als onderdeel (apart katern) van een almanak: de Amsterdamsche almanach voor 1750, gedrukt bij de Erven Stigter.

Bibliografische beschrijving
De tekst, in 16o, telt 16 bladzijden, gedrukt in gothiek.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Gedrukt voor de Nieuws gierige’.

Inhoud
Dit krantje probeert tot op zekere hoogte een nieuwsblad, misschien een mercuur, na te bootsen. Eerst vindt men het nieuws. Dat is zogenaamd grappig en in ieder geval fictief. Het begint:

OOST-INDIEN. Bengalen. Den 46 van de toekomende maant / hebben dese Brieven geschreeven uyt de Woestijne tussen Egypte en woest Arabien / dat het aldaar 8 dagen lang niet anders als Hollandse Kaazen / en boekende Koeken gereegent heeft / waar van de Boere zoo veele gegeten hebben / dat de Gouverneur van de zant Zee [een kroeg in Batavia] / genootsaakt was om een Doctor van Roelewaartjes-veen te ontbieden […].

Hierna volgt vergelijkbaar nieuws uit Ceylon, Texel, Utrecht en Nergenshuizen. Na een prognosticatie (waarin opnieuw grappen en fake nieuws) volgt nog een verhaaltje: ‘Hier volgt hoe een Jongman gezuyvert moet wezen eer hy by een Vryster mag komen’.

Exemplaren
STCN 185405800
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Mini 564:8 (Amsterdamsche almanach).

André Hanou