Nieuwe Bijenkorf (1810)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Bijenkorf.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad, dat verscheen van 6 mei t/m 6 oktober 1810 (23 nrs.).

Bibliografische beschrijving
In octavo. Iedere aflevering telt 16 bladzijden. De titelpagina lijkt op die van De Bijenkorf, hoewel de prent is verdwenen.

Boekhistorische gegevens
Het werd uitgegeven te Schiedam, door W. Molenaar.
Prijs per aflevering: 3 stuivers; prijs per jaar: ƒ 7.

Inhoud
De inhoud is vergelijkbaar met die van zijn voorganger, De Bijenkorf. Er was slechts één nieuwe rubriek, waarmee tegemoet werd gekomen aan ‘eene zeer dringende behoefte’, zo werd vermeld in een ‘Berigt’ bij het eerste nummer: de ‘Beoordeeling van alle in Holland uitkomende boeken’. Daarbij werd opgemerkt dat de gepubliceerde recensies ‘volstrekt onpartijdig, veeleer scherp dan toegevend, doch steeds zoodanig ingerigt zyn, dat zy nooit in hatelijke persoonlijkheden ontaarden’ (zie ook bericht in de Algemeene Schiedamsche Courant van 28 april 1810).

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van De Bijenkorf (1807-1810).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 1150 D 63
Full text

Rick Honings