Nieuwe Fakkel (1814)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Fakkel. Of de geheimen van het hof der Thuillerien. 

Periodiciteit
Vermoedelijk zijn slechts 4 nrs. van De Nieuwe Fakkel verschenen; conform Saakes’ Naamlijst uit 1814 (p. 37, 43, 60, 68).

Bibliografische beschrijving
Elk nummer bevat 80 bladzijden in octavo en heeft daarnaast een rode omslag, waarbinnen een fondsopgave van uitgever Evert Maaskamp is afgedrukt. De voorzijde van dat omslag heeft, binnen een guirlandeversiering, een short title, nummeraanduiding en inhoudsopgave.

Het geheel is doorgepagineerd (p. 1-320), heeft een titelpagina met volledige titel en impressum, met een apart voorkatern (p. I-VIII) bevattend een bericht van de vertaler, gedateerd Amsterdam 24 maart 1814.

Boekhistorische gegevens
De prijs was 11 stuivers, blijkens opgave in de fondsopgave van de uitgever. Het impressum noemt als uitgever/drukker ‘E. Maaskamp, Op den hoek van de Kalverstraat en Dam, No. 1’, te Amsterdam.

Medewerkers
De oorspronkelijke auteur is vermoedelijk geweest Friedrich August VON CÖLLN (1766-1820), een Duitse nationalist die 1813-1815 zijn Neue Fackeln publiceerde.
De Nederlandse vertaler is blijkens het voorbericht Martinus Gerardus ENGELMAN (1772-1823), een Amsterdamse vertaler en bewerker van een groot aantal buitenlandse toneelstukken.

Inhoud
Het voorbericht en de inhoud zijn volstrekt anti-Napoleon. Uitsluitend ongunstige zaken rond diens afkomst, persoon, politiek en regering komen aan de orde. Er zijn in totaal vijftien stukken opgenomen, die soms thematisch van aard zijn (wist Napoleon van de afpersingen en onderdrukkingen tijdens zijn regime?), soms biografisch of anekdotisch. Men vindt bijvoorbeeld korte schetsen van bijvoorbeeld Talleyrand, Fouché, Lodewijk Napoleon (een verkrachter!).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek 763 E 18 (1)
Full text

André Hanou