Nieuwe Gazette van Brugge (1814-1829)

Titelbeschrijving

De Nieuwe Gazette van Brugge.
Titelvariant:
De Nieuwe Gazette van Brugge. Met autorisatie van zyne Majesteyt den Koning der Nederlanden.

Periodiciteit
De eerste aflevering dateert vanaf 15 februari 1814, in de tijd dat de Fransen bezig waren Brugge te verlaten. De uitgever speculeerde erop dat Bogaert, de met de Fransen collaborerende courantier, het onderspit zou moeten delven en zijn ooit zo succesvolle Brugsche Gazette (1795-1811; 1814-1817) zou moeten prijsgeven. De laatste verschijningsdatum van de Nieuwe Gazette van Brugge was 17 oktober 1729. De krant verscheen drie keer per week.
De uitgever werd op 31 augustus 1827 in hechtenis genomen wegens twee artikelen die op 30 september en 2 december 1826 in de Nieuwe Gazette waren geplaatst. Deze artikelen zouden ‘wantrouwen, tweespalt, twist en verdeeldheid onder de ingezetenen des Rijks’ hebben gezaaid, aldus het Haagse blad De Nederlander. Hij werd tot 16 maanden cel veroordeeld en pas op 3 januari 1828 in vrijheid gesteld.

Bibliografische beschrijving
De krant verscheen in folioformaat.

Boekhistorische gegevens
Drukker-uitgever was Pieter de Vliegher, gevestigd in de St. Jacobsstraat 51 te Brugge.
In 1815 bedroeg het abonnementsgeld 44 stuivers per trimester.

Medewerkers
De auteur/redacteur voor de jaren 1815-1829 was Felix DE PACHTERE (1783-1849). Of hij de eerste jaargang ook in functie was, is niet bekend. Hij was aanvankelijk schoolmeester in Brugge en vanaf januari 1824 drukker-boekverkoper te Brugge. De Pachtere was een scherp waarnemer, was ooggetuige van heel wat dramatische gebeurtenissen en had veel contact met belangrijke acteurs. Zijn werk laat hier de sporen van zien.
De schrijver van de artikelen die de Nederlandse overheid zo opruiend vond, was de advocaat Adrianus MOSMANS (1786-1847) uit Nijmegen. Hij was fel tegenstander van de politiek van koning Willem I jegens de katholieken.

Inhoud
De krant wordt door Van Eenoo (1961) gekarakteriseerd als katholiek en, later, oppositie voerend tegen het regime van koning Willem I.

Relatie tot andere periodieken
De Nieuwe Gazette van Brugge was de rooms-katholieke rivaal van Bogaerts neutrale Brugsche Gazette.
De Nieuwe Gazette van Brugge was inhoudelijk gezien de opvolger van de eveneens katholieke Vriend van ’t Vaderland (1797) van Frans van Eeck. In 1829 werd de Nieuwe Gazette voortgezet als de Standaerd van Vlaenderen (1829-1899).

Exemplaren
Zie opgave bij Van Eenoo (1961).

Bronnen
De Nederlander, bevattende Geschiedkundige bijdragen, betrekkelijk het Openbaar Onderwijs en de vrijheid der Drukpers […] 1829, 2e stuk, p. 173-178.

Literatuur
¶ A. Van den Abeele, ‘Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820) of de standvastige taalijveraar’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 16 (1985) 1-2, p. 42
¶ R. van Eenoo, De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen (Leuven/Parijs 1961), p. 113-114.

Rietje van Vliet