Nieuwe Geöpende Musicaale Tydkorting (1751)

Titelbeschrijving
Nieuwe Geöpende Musicaale Tydkorting Bestaende In Nieuwe Hollandsche Zangairen Voor een Zangstem en Basso Continuo, Eenige met Twee, drie en meer Stemmen. Allen zeer bekwaem om op de Clavercimbael, Viöol en Dwarsfluit gespeeld te worden. 

Periodiciteit
Blijkens de titelpagina is dit nr. 1 (‘stukje’); er zijn geen vervolgstukjes bekend. De datering van deze aflevering is bepaald door het privilege dat aan deze uitgave is toegekend.

Bibliografische beschrijving
Dit nr. 1, gedrukt op folio (muziek)papier, telt 12 bladzijden. Het titelblok luidt ‘Nieuwe geopende musicaale tydkorting Eerste Stukje’, waarna de gezangen (die genummerd zijn) volgen.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Amsterdam Bij J.J. Hummel. Musijkverkoper in de Nes’.
Aan deze uitgave is een privilege toegekend.

Medewerkers
De auteur/samensteller maakt zich op de titelpagina bekend: de musicus Antonio, of Antoine MAHAUT (1719-ca. 1785). Hij was afkomstig uit Namen en had zich mogelijk in 1739 gevestigd in Amsterdam. Hij bleef evenwel door Europa reizen. Het is niet duidelijk waar hij stierf; misschien in Namen.
Aangezien vergelijkbare teksten in andere muzikale periodieken waarvoor Mahaut de muziek schreef, zoals het Maendelyks Musikaels Tydverdryf (1751-1752), afkomstig zijn van Kornelis ELSEVIER (1717-1761), is te vermoeden dat de teksten in de Tydkorting eveneens van deze dichter-apotheker uit Gouda afkomstig zijn. Daartoe is nader onderzoek nodig.

Inhoud
Deze Tydkorting bevat 15 liefdesgezangen (muziek en tekst). Daaraan gaat vooraf een door de Staten van Holland op 20 juli 1751 aan ‘Antonio Mahaut’, ‘compositeur en Musiek-meester te Amsterdam’ toegekend privilege, waarbij Mahaut het alleenrecht krijgt om zijn muziekwerken uit te geven.
De titels van de teksten luiden: ‘De tyden veranderen’, ‘Minnezang’, ‘Deugd is ’t best’, Aen Klimeene’, ‘Gedachten’, ‘De Beminde Damon’, ‘Roosje’, ‘De Droevige Minnaer’, ‘Ondervinding Leert best’, ‘Minneklagt’ ‘De Ialoersche Boer’, ‘Drinklied’ (2x), ‘Tweespraek’ en ‘Minnezang’.
De inhoud is redelijk fris en realistisch.

Exemplaren
STCN 298584093

André Hanou