Nieuwe Geöpende Musicaale Tydkorting (1751)

Titelbeschrijving
Nieuwe Geöpende Musicaale Tydkorting Bestaende In Nieuwe Hollandsche Zangairen Voor een Zangstem en Basso Continuo, Eenige met Twee, drie en meer Stemmen. Allen zeer bekwaem om op de Clavercimbael, Viöol en Dwarsfluit gespeeld te worden. Door Ant. Mahaut. 1ste Stukie [sic]. Met Privilegie.

Periodiciteit
Er zijn geen vervolg-‘stukies’ bekend. De datering van deze aflevering is bepaald door het privilege, maar dat kan onjuist zijn.

Bibliografische beschrijving
Deze eerste aflevering, gedrukt op folio (muziek)papier, telt twaalf bladzijden. Het titelblok luidt ‘Nieuwe geopende musicaale tydkorting Eerste Stukje’, waarna de gezangen (die genummerd zijn) volgen.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Amsterdam Bij J.J. Hummel. Musijkverkoper in de Nes’.

Medewerkers
Antonio, of Antoine Mahaut (1719-ca. 1785) was een musicus uit Namen, die zich mogelijk in 1739 in Amsterdam vestigde. Hij bleef evenwel door Europa reizen. Het is niet duidelijk waar hij stierf; misschien in Namen.
Aangezien vergelijkbare teksten in andere muzikale periodieken waarvoor Mahaut de muziek schreef, zoals het Maendelyks Musikaels Tydverdryf (1751-1752), afkomstig zijn van Kornelis ELSEVIER (1717-1761), is te vermoeden dat de teksten in de Tydkorting eveneens van deze dichter-apotheker uit Gouda afkomstig zijn. Daartoe is nader onderzoek nodig.

Inhoud
Deze Tydkorting bevat vijftien liefdesgezangen (muziek en tekst). Daaraan gaat vooraf een door de Staten van Holland op 20 juli 1751 aan ‘Antonio Mahaut’, ‘compositeur en Musiek-meester te Amsterdam’ toegekend privilege, waarbij Mahaut het alleenrecht krijgt om zijn muziekwerken uit te geven.
De titels van de teksten luiden: ‘De tyden veranderen’, ‘Minnezang’, ‘Deugd is ’t best’, Aen Klimeene’, ‘Gedachten’, ‘De Beminde Damon’, ‘Roosje’, ‘De Droevige Minnaer’, ‘Ondervinding Leert best’, ‘Minneklagt’ ‘De Ialoersche Boer’, ‘Drinklied’ (2x), ‘Tweespraek’ en ‘Minnezang’.
De inhoud is redelijk fris en realistisch.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 680 A 49; FILM 82:36:4

André Hanou