Nieuwe Haegsche Middel-Weecksche Courant (1661)

Titelbeschrijving
Nieuwe Haegsche Middel-Weecksche Courant.

Periodiciteit
Het bestaan van deze krant is bekend dankzij de pamflettencatalogus van Meulman (1867). Hierin wordt nr. 1 genoemd, gedrukt in 1661. Blijkens de titel moet de krant midden in de week (woensdag) verschenen zijn. Het fictieve impressum doet vermoeden dat het blad als pastiche een eenmalige uitgave is.
Niettemin behoort een serieuze krant eveneens tot de mogelijkheden. Ene Laboranter (1872) citeert uit de notulen van het Collegie ter Admiraliteit van de Maze van 14 augustus 1643, waar sprake is van de levering van ‘middelweecksche couranten’ door Jan Olphersz. Verder refereert Sautijn Kluit (1875) aan de Resolutieboeken van het Hof van Holland waar hij een opmerking aantrof over Henricus Hondius jr. die in 1665 ‘Middelweeksche Couranten’ leverde aan het Hof. Beide verwijzingen kunnen betrekking hebben op Nieuwe Haegsche Middel-Weecksche Courant maar ook op andere woensdagse kranten, zoals de Ordinarise Middel-Weeckse Courante (1638-1669), die in 1643 werd uitgegeven door de Amsterdammer François Lieshout en in 1665 door zijn weduwe Sara Vlaminck.

Bibliografische beschrijving
Het hier besproken exemplaar telt 2 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
De colofon aan het einde van het blaadje is fictief: ‘In ’s Gravenhage, Gedruckt by Metre de My Party… 1661’.

Inhoud
De Nieuwe Haegsche Middel-Weecksche Courant staat in de pamflettencatalogus van Meulman temidden van andere titels die betrekking hebben op de ‘Schaking van Elisabeth l’Estevenon door Gabriel La Lande’. Over deze Amsterdamse liefdesaffaire verschenen talloze pamfletten en ook de Nieuwe Haegsche Middel-Weecksche Courant zal erop gezinspeeld hebben.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend. Het merendeel van de collectie Meulman is terechtgekomen in de Universiteitsbibliotheek van Gent en in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De titel komt echter niet voor in de catalogi van beide instellingen.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De ’s Gravenhaagsche Courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1875, p. 10
¶ Laboranter (=P.A. Leupe), ‘Oude couranten’, in: De Navorscher 22, Nieuwe Serie 5 (1872), p. 170-171
¶ J.K. van der Wulp (samenst.), Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman, deel 2 (over 1649-1688) (Amsterdam 1867), p. 97 (nr. 3865)

Rietje van Vliet