Nieuwe Heil en Broederschap Bevorderende Post (1798)

Titelbeschrijving
Nieuwe Heil en Broederschap Bevorderende Post; van het voormalig Gewest Drenthe.

Periodiciteit
De informatie over dit blad is gebaseerd op een advertentie in de Ommelander Courant van 21 september 1798, waar de eerste twee afleveringen van dit geheel nieuwe weekblad worden aangekondigd.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Volgens genoemde advertentie was het blad te koop ‘te Zwol by Tyl en Zoon, Meppel Lensingh, Campen Blink, en te Groningen by Oomkens’. De prijs bedroeg 1 stuiver per nummer.

Medewerkers
De auteur zou zijn ene J.O. DE HAASE ZELANDUS; over hem is niets bekend.

Inhoud
Gezien de titel moet het een republikeins blad zijn geweest.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet