Nieuwe Hollandsche Verre-Kyker (1718)

Titelbeschrijving
De (Eerste) Nieuwe Hollandsche Verre-Kyker, naar Politique, Domestique, Jok- en Ernstige Tydingen.

Periodiciteit
Afgaande op de datering van de berichten (7, 23 en 24 mei) zal dit eerste – en enige? – nummer eind mei, begin juni 1718 verschenen zijn. Uit de ‘Inleyding’ op dit eerste nummer blijkt niet wat de verschijningsfrequentie zal zijn.

Bibliografische beschrijving
Kwarto, 4 pagina’s, gepagineerd.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedrukt t’Amsterdam, en zyn te bekoomen, by Jacobus van Egmont, boekverkooper op de Reguliers Breestraat. 1718’.

Medewerkers
De auteur introduceert zich als ‘Een nieuw Poëetje […] op ’t Klucht Tooneel’ en ‘zyn naam die zult gy nimmer raân’:

Senescimus is zyn Devys, dat pas op alle,
Op Groot, op Klein, op Krom, op Recht, op Schuyn, op Scheef,
Op Mensch, op Droes, op Aap, op Poes, op Wyze, op Mallen,
Op Wolf, op Beer, op Knecht, op Heer, op Ruyn, op Teef,
Op Etcetera.

Hij ondertekent ook met Senescimus (We worden oud). Hij beweert te schrijven ‘Uyt Liefde tot de Kunst, maar juist niet om den Brooden’.

Inhoud
De tekst is berijmd. De auteur is van plan ‘Potzeryen’, ‘Historitjes’ en ‘Klugjes’ te brengen. Deze aflevering bevat onder meer nieuwtjes uit Rome, Hamburg, Parijs, op mild satirische toon gebracht.

Relatie tot andere periodieken
Mogelijk wordt met het ‘Nieuwe’ uit de titel gerefereerd aan Den Hollandschen Verre-kyker. Verhalende den tegenwoordige toestand van ons lieve Vaderland (Utrecht, Hans Perfect 1671), geschreven door B.I.R.

Exemplaren
STCN 236733109
Full text

Anna de Haas