Nieuwe Kees en Louwrens (1795)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraaken.
Titelvariant (gebonden uitgave):
De Nieuwe Kees en Louwrens, in Zamenspraaken.

Periodiciteit
Het woensdagse weekblad verscheen blijkens de NCC van 1 april 1795 t/m 21 oktober 1795 (30 nrs.). De uitgever adverteerde hiervoor in de Nationaale Courant van 8 april 1795. Op 21 april 1795 verscheen een Aanhangsel of Bylage tot de Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraaken.

Boekhistorische gegevens
Het blaadje is uitgegeven door Martinus van Kolm, te Amsterdam.
Prijs per aflevering: 2 duiten.

Medewerkers
De gebonden uitgave staat op naam van S. Frost, aldus de NCC. Dit moet Sigismundes (Zygmunt?) FROST zijn geweest, die in 1796 werd aangesteld tot boekhouder van de zojuist opgerichte Stadsdrukkerij van Amsterdam. Hij woonde op het Singel, hoek Korsjessteeg, in Amsterdam.

Inhoud
In genoemde advertentie schrijft Van Kolm over het blad: ‘zynde geschikt om een ieder en wel bezonder, den GEMEENEN MAN een denkbeeld te geven, van de Rechten van den Mensch, &c.’

Exemplaren
Geen exemplaar bekend (NCC meldt: ‘niet beschikbaar’).

Rietje van Vliet