Nieuwe Mercurius (1706)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Mercurius of Post-tyding uyt d’Elizeesche Velden.

Periodiciteit
Het enig overgeleverde, ongenummerde exemplaar is gedateerd ‘Van Dingsdag den 8 Juny 1706. Uyt de Mirthelaan den 9 van d’aanstaande Week’. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een eenmalige of periodieke uitgave.

Bibliografische beschrijving
Enkel folioblad, eenzijdig bedrukt in twee kolommen.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Gedrukt na de Copy de Elizeesche Velden’.

Inhoud
Vooral berichten uit de Spaanse Successieoorlog, satirisch gebracht.

Exemplaren
Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): AB E 3436 s

Literatuur
¶ L.D. Petit, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden (’s-Gravenhage 1882-1934), nr. 5740.

Anna de Haas