Nieuwe Morgen- en Avond-Oefeningen (1808)

Titelbeschrijving
Nieuwe Morgen- en Avond-Oefeningen op elke dag van het jaar.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van juni 1808 hiervan een ‘No. 1. Twee Stukjes, voor de maand Julij’ (p. 425). Tegelijk wordt informatie gegeven over de periodieke opzet:

NB. Van dit Werk zullen, zoowel om den aankoop, als om het gebruik daarvan gemakkelijk te maken, in het geheel 24 Stukjes in het licht komen, namelijk van Julij 1808 tot Julij 1809; dus alle maanden twee Stukjes, elk van 64 bladz., (of vier bladen druk), waarvan het eene stukje de Morgen– en het andere de Avond-Oefeningen zal bevatten.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo. Saakes vervolgt zijn informatie met:

Daar de getallen der bladzijden en de signatuurletters der bladen doorlopen, kunnen de koopers, als het jaar ten einde is, de omslagen wegnemen, en de Stukjes in dikkere banden doen binden, ten welken einde, bij het laatste dezer Stukjes, de algemeene Tijtels zullen afgeleverd worden.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, L.A.C. Hesse. Nr. 1 kost volgens opgave bij Saakes ƒ 1:5.

Medewerkers
De oorspronkelijke schrijver is Johann Christian SEYFFERT († 1825).

Inhoud
Waarschijnlijk betreft het een gebruikelijke vorm van christelijke godvruchtige oefeningen, in de vorm van huiscatechisatie over de waarheden van het geloof, de plichten van het christelijk leven, enzovoorts. De NCC meent dat het een vertaling betreft van Seyfferts Neue Morgen-Andachten auf alle Tage en Neue Abend-Andachte auf alle Tage, beide van 1805.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou