Nieuwe Nederlandsche Bijzonderheden (1796)

Titelbeschrijving
Nieuwe Nederlandsche Bijzonderheden.

Periodiciteit
Dit blad zou volgens de melding in Saakes’ Naamlijst van april 1796driemaal per week moeten verschijnen (p. 240-241). Het lijkt erop, dat het bij deze eerste aflevering gebleven is.

Boekhistorische gegevens
Uitgave in octavo, volgens Saakes gepubliceerd ‘Te Amsterdam bij W. Coertse. Elk No. à f. – – 8’.

Inhoud
Saakes geeft in zijn Naamlijst van april 1796 de volgende informatie: ‘No. 1. of Verzameling van echte stukken, tot opheldering der Gebeurtenissen, welke zo in als omtrent Nederland van tijd tot tijd plaats hebben. Ten algemeene nutte en ter inlichting voor den nijveren Handwerks- en Arbeidsman’ (p. 240-241).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou