Nieuwe Nederlandsche Maandelyke Post-Ryder (1728)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Nederlandsche Maandelyke Post-Ryder.

Periodiciteit
Voor het novembernummer van dit maandblad wordt geadverteerd in de Leydse Courant van 17 december 1728. Er is slechts 1 aflevering verschenen.

Boekhistorische gegevens
Gedrukt en uitgegeven door de weduwe Jacobus van Egmont, gevestigd in de Reguliersbreestraat te Amsterdam.
Prijs: 2 stuivers.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt het volgende over het blad (wellicht maakt onderstaande tekst deel uit van de titel):

meedebrengende Berigten van de voornaamste en gedenkwaardigste Staat- en Oorlogs-Zaaken, die in en buyten het Christenryk zyn voorgevallen, rykelyk met de daar toe behoorende Bewysstukken voorzien.

Relatie tot andere periodieken
Weduwe Van Egmont bracht na het overlijden van Nicolaas ten Hoorn in november 1728, tot dat moment uitgever van de Nederlandsche, Maandelykse Post-Ryder (1701-1798), haar Nieuwe Nederlandsche Maandelyke Post-Ryder uit. De dood van Ten Hoorn had haar doen besluiten het blad onder eigen naam voort te zetten.
Hierdoor kwam ze in conflict met weduwe Ten Hoorn (Alida Graming) over het recht van uitgave van de Post-Ryder. Uit de insinuatie van Alida Graming d.d. 29 december 1728 blijkt dat weduwe Van Egmont het blad heeft gedrukt en ook heeft verkocht. Weduwe Ten Hoorn bezat echter sinds 17 december 1728 het octrooi en kon met deze troef weduwe Van Egmont van haar verdere plannen weerhouden.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ Amsterdam, Stadsarchief: Notarieel archief 8495, 831 (notaris Angelkot, d.d. 29 december 1728).

Rietje van Vliet