Nieuwe Nederlandsche Postryder (1764-1766)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Nederlandsche Postryder.
Ook: Nieuwe Nederlandsche Post-Ryder.

Periodiciteit
De in openbare collecties bewaard gebleven aflevering dateert van ‘VRYDAG den 12. September 1766’. Deze aflevering heeft geen volgnummer. In een privécollectie bevindt zich een aflevering van vrijdag 2 november 1764 (nr. 75) en elders de aflevering van vrijdag 24 januari 1766 (nr. 16). Een en ander impliceert dat het blad al in 1764 moet hebben bestaan.

Bibliografische beschrijving
Nieuwsblad in kwarto, bestaande uit 4 genummerde pagina’s. Onder het vignet van een postrijder staat gecentreerd achtereenvolgens de titel en de datum. De tekst zelf is in twee kolommen gedrukt. De laatste pagina eindigt met advertenties in de volle breedte van de bladspiegel. In de aflevering van 12 september 1766 is één advertentie overlangs in de linkermarge afgedrukt.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op p. 4 luidt: ‘Te Woerd en Gedrukt by J. Everts, Boekdrukker aen de Visbrug’ (12 september 1766).

Inhoud
Nieuwsblaadje met berichten uit Turkije, Rusland, Duitsland en, aan het slot, de Republiek (24 januari 1766). De aflevering van 12 september 1766 opent met een lange opsomming van de collecteopbrengsten in de protestante kerken binnen de provincie Utrecht. Deze geldsommen, per denominatie en per stad of dorp uitgesplitst, waren bedoeld voor de Waldenzen die in Piemonte, 1766, zwaar te lijden hadden onder vervolgingen. De rest van de Postryder is gevuld met gewoon nieuws uit binnen- en buitenland.
De aflevering van 2 november 1764 gaat onder meer over de Kleefse bloedregen die aldaar is waargenomen en over de wetenschappelijke conclusie van ene dokter Schutte, nl. dat de bloedregen onschadelijk is voor de mens.
De advertenties zijn van de nauwelijks bekende drukker Jacob Everts. In zijn winkel kon men terecht voor loten, volks-religieuze werken, schoolboeken, schrijfwaren en ouwel.

Exemplaren
¶ Woerden, Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard: doos 1 (kranten, bladen en knipsels)
¶ Privécollectie (afl. 24 januari 1766).

Literatuur
¶ Louis Nijenrinck, ‘Krantencuriosa 17’, in: Au Courant 9, nr. 1 (april 1994)

Rietje van Vliet
update 30-05-2023