Nieuwe Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart (1794)

Titelbeschrijving
Nieuwe Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.

Periodiciteit
Alleen nr. 1 (‘stukje’) is verschenen. 

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 telt 144 pagina’s in groot octavo, excl. XII pagina’s voorwerk (waaronder inhoudsopgave).

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Utrecht, Bij G.T. van Paddenburg en Zoon’.

Medewerkers
Het blad komt voort uit de kring ‘genialische vrienden’ binnen het Utrechtse genootschap Dulces Ante Omnia Musae (vert. Boven alles, de zoete Muzen). Jacobus BELLAMY (1757-1786), die daar de spil van vormde, was overleden, maar niet de overige leden die met hem ook al hadden meegewerkt aan de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart (1784-1785).
Van Doorninck (1870) veronderstelt dat Sebald Fulco Johannes Rau (1765-1807) zich had teruggetrokken, vermoedelijk wegens onenigheid met de patriot Willem Anthony OCKERSE (1760-1826), predikant in Wijk bij Duurstede. Deze zal de hoofdredactie van de Nieuwe Proeven hebben gevoerd.
Andere medewerkers waren de theoloog Johannes CLARISSE (1770-1846) en de jurist Jan HINLÓPEN (1759-1808). Beiden hebben in Utrecht gestudeerd. Hinlópen was daar ooit actief lid van Dulces Ante Omnia Musae en goed bevriend met Bellamy.
Het krijgslied ‘Julia’ (p. 123 e.v.) zou volgens Van Doorninck (1870) van Bellamy zelf zijn.

Inhoud
Literair tijdschrift met vertellingen, dichtstukken en liederen. Geestig is de ‘Historie van onze Poes’, zogenaamd overgenomen uit een oud handschrift, over huwelijkstrouw. 
Ook aardig is de eerste van ‘Drie Waare Anecdotes’ over de ‘onstervelijke Bellamij’ die in zeker Utrechts genootschap het dichtstukje ‘Aan den Donder’ moest voorlezen. Hij vroeg de zes overige kunstvrienden ter plekke een vergelijkbaar dichtstukje te schrijven. ‘Toen dit geheel onweder in de Vergadering losbrak, zeide zeker droog Heer heel koeltjes: zie daar de zeven Donderslagen!’.

Relatie tot andere periodieken
Blijkens het voorwoord ‘Aan lezers en lezeressen’ moet nr. 1 van de Nieuwe Proeven gezien worden als nr. 3 van de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart (1784-1785). De schrijvers voelden zich vermoedelijk genoodzaakt ‘Nieuwe’ aan de titel toe te voegen omdat de uitgevers van de tweede druk van de Proeven (1790) te veel aan de uitgave hadden gerommeld.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CXLV*:3
¶ Full text 

Literatuur
¶ J.I. van Doorninck, Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen (Den Haag 1870), p. 382-383

Rietje van Vliet