Nieuwe Rapsodist (1786)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Rapsodist, of verzameling van Uitheemsche Tydschriften. Uit het Fransch vertaald. Eerste deel. Eerste [Tweede] stuk.

Periodiciteit
Slechts de eerste twee afleveringen van dit blad zijn bekend, hoewel men in nr. 2 een verwijzing vindt naar een vervolg in een komende aflevering (p. 34).
De Vaderlandsche Letteroefeningen van 1786 vermelden deze twee eerste afleveringen kort (p. 602) en zeggen dat het vooral een bewerking is van het maandelijkse Esprit des Journaux. Dat kan betekenen dat ook de Nieuwe Rapsodist een maandblad is geweest.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Beide afleveringen bestaan uit IV+ 156 bladzijden. Het voorwerk bevat steeds titelpagina en inhoudsopgave. Er is geen titelblok. Wel vindt men rubriekskopjes waaronder volgen: de titels van de besproken of geëxcerpeerde werken, of van de essays en nieuwtjes.

Boekhistorische gegevens
Impressa: ‘Te Amsterdam, By C. Groenewoud, op den Nieuwendyk, op den hoek van de Oude Haarlemmer Sluys. 1786’.

Inhoud
Elke aflevering bevat de volgende rubrieken: Uittrekzels en Beoordeelingen; Mengelstukken; Academiën, enz.; Schouwburg; Natuurlyke historie, natuurkunde, scheikunde, kruidkunde; Genees en heelkunde; Landbouw, Oeconomie, Industrie, Koophandel; Trekken van weldadigheid, van patriotismus, van moed, rechtvaardigheid en heuschheid; Anecdotes, Byzonderheden; Bibliographie van Europa [Italië, Engeland, Duitsland].
De algemene trend is het bevorderen van onderzoek en beschaving, maar er is ook aandacht voor ‘leuke’ nieuwtjes. De vertaler voegt af en toe eigen commentaar toe.

Relatie tot andere periodieken
Als bron van de stukken vindt men een indrukwekkende lijst buitenlandse tijdschriften opgegeven: Affiches, Annonces & Avis Divers (1783-1811); Année Littéraire (1754-1790); Annonces Littéraires de Marpourg; Gazette Littéraire de HalleGazette de Littérature (1770-1787); Gazette Salutaire (1761-1793); Gazette de Santé (1773-1789); Journal Encyclopédique (1756-1794); Journal de France; Journal de Paris (1777-1827); Journal de Physique (1771-1820); Mercure de France (1724-1825); Mercure Savant d’Altena; Nouvelles de la République de Lettres & des Arts (1777-1788); Variétés Littéraires, Historiques, Galantes (1785-1787); Critical Review (1756-1790); Gentleman’s Magazine (1736-1833); Town & Country Magazine (1769-1792); Westminster Magazine (1773-1785); Universal Magazine of Knowledge and Pleasure (1747-1803); Efemeridi Letterarie di Roma (1772-1797); Novelle Letterarie (1740-1769).
De door de Letteroefeningen genoemde bron Esprit des Journaux komt niet in dit rijtje voor.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 573 G 11
Full text

André Hanou