Nieuwe Rhapsodist (1798)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Rhapsodist.

Periodiciteit
Uitsluitend bekend uit het rijtje periodieken dat Saakes in een ‘NB.’ vermeldt in zijn Naamlijst aan het einde van 1798. Hij zegt daar: ‘[van] de Nieuwe Rhapsodist, door C.D.B. […], zijn geen Opgaven ingekomen, dat deze na No. 1 verder vervolgt zijn geworden’ (p. 506).

Boekhistorische gegevens
Nijmegen, Wed. J. van Campen.

Medewerkers
Het is niet bekend wie er achter de initialen C.D.B. schuilgaat.

Relatie tot andere periodieken
Mogelijk is dit de opvolger van de uit Saakes mei 1796 (p. 250) bekende Rhapsodist.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou