Nieuwe Rotterdamsche Rarekiek (1786)

Titelbeschrijving
Nieuwe Rotterdamsche Rarekiek, met spreekende Vertooningen. O soo Mooy! o soo Mooy! Eerste Vertooning.

Periodiciteit
Voor dit blaadje wordt geadverteerd in de Hollandsche Historische Courant van 21 oktober 1786. Er is één ongedateerde ‘Eerste Vertooning’ (nr. 1) bekend; dit ‘Eerste’ suggereert dat er meer vertoningen gepland waren. Het is niet bekend of deze vertoningen daadwerkelijk zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
Het bestudeerde exemplaar telt 8 pagina’s in octavo (inclusief titelpagina en verso).

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door C. van Dries, J. Pols, J. van Santen, C. Wyt en J. Krap A.z. De titelpagina vermeldt de volgende verkoopadressen:

Te Rotterdam, by P. v. Dyk; J. Krap, N. Cornel, C. Wyt, J.P. Kraeft, V.d. Dries, J. Bal, J. van Zanten, J. Hendrikze, Pols, H. Wyt, enz. enz.; Delft, Poolman; ’s Hage, de Agé, Plaat, du Mee, en Stechwy; Leiden, Perk en de Does; Amsterdam, Arends en Schuurman; Dort, Blusséen V. Braam; Utrecht, Otterloo, G.T. v. Paddenburg, en op de Neude, enz. enz. enz.

Opvallend aan deze lijst is dat zich onder de boekverkopers zowel orangisten als patriotten bevinden.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
In Koeterwaal-Frans becommentarieert een Savojaardse rondreizende verteller de plaatjes van een lanterne magique. De toverlantaarn vertoont een exercitie van het Rotterdamse vrijkorps: ‘oe sal nou die Oranje Klant wel sittere en beef, als sy sulke Manne siet; sy sal Roep, ikke sal t’niet weer doene as de kleyn jong. ha! ha! ha!’
Maar een ander plaatje laat de terugkeer van het vrijkorps zien: ‘Daar sie jy se alle met de Palmtak op de Koppe, speelse nou niet mooy de klugte’.

Relatie tot andere periodieken
Nieuwenhuis (2014) wijst op een mogelijk verband met de Nieuwe Haagsche Rarekiek, of Lanterne Magique (1786).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 2217 G 3:6
Full text

Literatuur
¶ Ivo Nieuwenhuis, ‘Politiek op de kermis. Het genre van de gefingeerde rarekiekvertoning’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 39 (2016), p. 1-16
¶ Ivo Nieuwenhuis, Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800 (Hilversum 2014), p. 224.

Rietje van Vliet