Nieuwe ’s-Gravenhaagsche Bataviersche Mercurius (1783)

Titelbeschrijving
De Nieuwe ’s-Gravenhaagsche Bataviersche Mercurius. Van den 10 February Ao. 1783. No. 1.

Periodiciteit
Slechts dit eerste nummer is bekend.

Bibliografische beschrijving
Het blad, in kwarto, is gepagineerd 1-8. De tekst is in twee kolommen opgemaakt, gescheiden door een verticale streep. Op het titelblok volgt een vignet: een wapenschild met (Haagse) ooievaar, met twee leeuwen als schildhouders.

Inhoud
Eerst wordt er nieuws gegeven uit Engeland en de Nederlanden. Dit nieuws is niet bedoeld als echte berichtgeving. Het geeft van patriotse zijde wat spottend commentaar op ditjes en datjes, waarbij invectieven tegen de dikke hertog, boekverkoper Gosse, de Courier du Bas Rhin in het rond vliegen. Hierna volgt nog een rubriek Advertissementen. Deze zijn fake, zo blijkt uit de advertentie van de familie Van Goens dat zij R.M. van Goens van het familieverband heeft afgesneden.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 796 A 12
Full text

André Hanou