Nieuwe ’s-Gravenhaagsche Bataviersche Mercurius (1783)

Titelbeschrijving
De Nieuwe ’s Gravenhaagsche Bataviersche Mercurius. 

Periodiciteit
Alleen nr. 1 is bekend: van 10 februari 1783.

Bibliografische beschrijving
Het blad, in kwarto, is gepagineerd 1-8. De tekst is in twee kolommen opgemaakt, gescheiden door een verticale streep. Op het titelblok volgt een vignet: een wapenschild met (Haagse) ooievaar, met twee leeuwen als schildhouders.

Boekhistorische gegevens
Prijs per aflevering: 3 stuivers.

Inhoud
In de Diemer- of Watergraafsch-meersche Courant van 10 februari 1783 staat de inhoud van de eerste afleveringen als volgt omschreven:

eerstelyk word ‘er in aangetoond, dat de Vrede zo vast niet is, als een Mus met een Keelband. (2) De Ondergang van Engeland, en Opkomst van Amerika. (3) Dat de Patriotsche Nederlanders geen Braakmiddel lusten om Nagapatnam over te geven, en vooral geen Friezen. (4) De Edelmoedigheid van de Wel Ed. Groot Achtb. Heere DUIVENSZ, en de aard van zyne Benyders aangetoond. (5) De Courier du Bas Rhin geroskamt. (6) Drie raare Bekendmaakingen […].

Eerst wordt er nieuws gegeven uit Engeland en de Nederlanden. Dit nieuws is niet bedoeld als echte berichtgeving. Het geeft van patriotse zijde wat spottend commentaar op ditjes en datjes, waarbij invectieven tegen de dikke hertog, boekverkoper Gosse, de Courier du Bas Rhin in het rond vliegen. In de rubriek Advertissementen staan nepberichten. Zo staat er een advertentie van de familie Van Goens dat zij R.M. van Goens van het familieverband heeft afgesneden.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 796 A 12
Full text

André Hanou