Nieuwe Vaderlandsche Courant (1800)

Titelbeschrijving
¶ Nieuwe Vaderlandsche Courant.

Periodiciteit
De krant moet driemaal per week zijn verschenen. Sautijn Kluit (1882) heeft twee afleveringen gezien: die van donderdag 30 januari 1800 (nr. 13; moet zijn 13 januari 1800) en donderdag 6 februari 1800 (nr. 16).

Bibliografische beschrijving
De krant is ter grootte van een half vel folioformaat; de tekst is in drie kolommen opgemaakt. Het vignet, aldus Sautijn Kluit, stelt een mannelijk figuur voor die met een verrekijker naar een signaalmast tuurt. Hij heeft een hond en een slang bij zich.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Ter Drukkery van Sneyders en van Tienen, in Comp. in den Haag’.

Medewerkers
Mogelijk heeft de radicaal-patriotse publicist Bernardus BOSCH (1746-1803) zijn medewerking verleend aan deze krant, zoals hij dat ook deed voor de Vaderlandsche Courant (1795) van Verlem en voor twee andere bladen van de Haagse firma Sneyders en Van Tienen: de Politieke Blixem (1797-1803) en Janus Janus-zoon (1800-1801). In zijn autobiografie schrijft Bosch:

Onverwacht verschenen in de Haag twee nieuwe, hoewel ongeprepareerde Boekverkoopers, SNYDERS wn VAN TIENEN. Dezen, geässociëerd zynde, verzochten mij voor hun te schrijven; mijne omstandigheden deeden mij daar toe besluiten; eerst schreef ik voor hun de Delfsche Courant, die niet aan den man wilde en men met verlies moest eindigen – hier op kwam ik in het jaar 1800 met een weekblad, de Burger Politieke Blixem, te voorschijn, en niet lang daar na met JANUS, JANUS-ZOON. (p. 329)

Wat de Delfsche Courant betreft: hier lijkt Bosch zich te vergissen: die is niet door Sneyders en Van Tienen uitgegeven.

Exemplaren
¶ Den Haag, Haags Gemeentearchief: 19-07-11 P 3279.0 (nrs. 13 en 16).

Bronnen
¶ Bernardus Bosch, ‘Leevens-schets’, in: idem, Gedichten van Bernardus Bosch, en Leevens-schets van den Dichter, deel 3 (Leiden 1803), p. 269 e.v.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Vaderlandsche Courant’, in: De Nederlandsche Spectator 1882, p. 288-290.

Rietje van Vliet
update 4-8-2023 (m.m.v. Lammert Zwaagstra)