Nieuwe Vaderlandsche Courant (1800)

Titelbeschrijving
Nieuwe Vaderlandsche Courant.

Periodiciteit
De krant moet driemaal per week zijn verschenen. Sautijn Kluit, op wie dit lemma is gebaseerd, heeft twee afleveringen gezien: die van donderdag 30 januari 1800 (nr. 13) en donderdag 6 februari 1800 (nr. 16).

Bibliografische beschrijving
De krant is ter grootte van een half vel folioformaat; de tekst is in drie kolommen opgemaakt. Het vignet, aldus Sautijn Kluit, stelt een mannelijk figuur voor die met een verrekijker naar een signaalmast tuurt. Hij heeft een hond en een slang bij zich.

Boekhistorische gegevens
Het impressum luidt: ‘Ter Drukkery van Sneyders en van Tienen, in Comp. in den Haag’.

Medewerkers
Mogelijk heeft de radicaal-patriotse publicist Bernardus BOSCH (1746-1803) zijn medewerking verleend aan deze krant, zoals hij dat ook deed voor de Vaderlandsche Courant (1795) van Verlem en voor twee andere bladen van de Haagse firma Sneyders en Van Tienen: de Politieke Blixem (1797-1803) en Janus Janus-zoon (1800-1801).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Vaderlandsche Courant’, in: De Nederlandsche Spectator 1882, p. 288-290.

Rietje van Vliet