Nieuwe Vrijmoedige (1808-1810)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Vrijmoedige, aanvanglyk verzameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. II. [III.] deel met plaaten.

Periodiciteit
Dit werk is opgezet en gerealiseerd als periodiek. Dat valt niet op te maken uit de vormgeving van de resterende delen 2 en 3 (deel 1 is niet te vinden), maar wel uit de opgave in Saakes Naamlijst van juli 1808 (p. 438), waarin hij spreekt over maandelijkse cahiers die samengevoegd zullen worden tot ‘een bekwaam boekdeel’. In oktober 1808 meldt hij het verschijnen van het complete eerste deel (p. 464). Deel 3 (1810) eindigt, p. 320, met de melding ‘Einde 3e en laatste deel’.
In deze periodieke opzet is De Nieuwe Vrijmoedige gelijk aan de eerdere tijdschriften met een selectie van teksten uit dezelfde Duitse bron, eveneens door Van Kesteren uitgegeven: De Vrijmoedige (1803-1804) en Nuttig en Aangenaam Mengelwerk (1805).

Bibliografische beschrijving
De in 1810 verschenen twee delen bevatten respectievelijk [IV] + 310, en [IV] + 320 bladzijden. Het voorkatern bevat telkens titelpagina en inhoudsopgave.
Op de titelpagina’s van deel 2 en 3 is een titelgravure te vinden, behorend bij en verwijzend naar verhaalscènes in de tekst. In beide gevallen is het ‘H. de Flines del.’ maar bij deel 2 is de graveur L. Perlman en bij deel 3 P.H.L. van der Meulen.
In deel 2 is bij p. 134 een apart illustratieblad toegevoegd, in deel 3 bij p. 106. Vermoedelijk is de maker hiervan: Jacob Smies.

Boekhistorische gegevens
Het impressum van deel 2 en 3 luidt: ‘Te Amsteldam, by H. van Kesteren; en mede te bekomen by L. van der Burgh’. De cahiers zijn, aldus Saakes in juli 1808, van onbepaalde dikte en prijs, ‘somwijlen met Plaaten en Muziekblad voortgezet’.
De prijs was volgens Saakes 9 stuivers voor nr. 1 en ƒ 3 voor het complete eerste deel.

Medewerkers
Saakes meldt in juli 1808 dat De Nieuwe Vrijmoedige gebaseerd is op ‘der Freimüthige […] aanvanglijk door A. Kotzebue ontworpen, door G. Merckel voortgezet’.
De toneelstukken van de Duitse schrijver August von Kotzebue (1761-1819) waren mede dankzij hun wat volkse karakter ook in Nederland uitermate populair. Garlieb MERKEL (1769-1850) was samen met Kotzebue redacteur van het weekblad Der Freimutige (1803-1806).

Inhoud
De opzet een combinatie te geven van verhalen, biografieën, landbeschrijvingen, toneelfragmenten en anekdotes is dezelfde als voorganger-tijdschriften.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 374 A 18-19
¶ Full text deel 1 en deel 2

André Hanou