Nieuws-Paket (ca. 1806)

Titelbeschrijving
De Nieuws-Paket.

Periodiciteit
Op de bestudeerde aflevering ontbreekt de jaar- en datumaanduiding. Het blad verscheen wekelijks.
Er wordt verwezen naar het luchtverschijnsel dat op velen indruk heeft gemaakt: een vuurbol in Amsterdam op 23 oktober 1805. De kroontjes in het titelvignet lijken te duiden op het koningschap van Lodewijk Napoleon, 1806-1810.

Bibliografische beschrijving
De aflevering bestaat uit 4 ongenummerde pagina’s in kwarto. Het titelblok bevat de titel en een titelvignet: twee putti boven een opgetuigd zeilschip, met een dubbele sierrand, waarop links en rechts een kroon.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Te Amsterdam, bij M. van Kolm, Tuinstraat, No. 169’.

Inhoud
Het blad begint met de opgave van het aantal zieken in het Binnen- en Buitengasthuis, het aantal doden, geboortes en huwelijksaankondigingen van de afgelopen week.
De schrijver presenteert zichzelf als een ik-figuur die na een lange zeereis in Enkhuizen aan wal is gegaan. Hij vertelt over wat hij onderweg naar Amsterdam in kranten leest (over branden). Uitgebreid gaat hij in op het luchtverschijnsel dat hij op 22 augustus jl. in Amsterdam heeft gezien. Dit herinnert hem aan de vuurbol uit 1805. Daarna arriveert de ik-figuur op de Botermarkt, waar het kermis is en waar feest wordt gevierd met vele uitgelaten dienstmeisjes.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Geschiedenis (IISG): PM 7888.

Rietje van Vliet