Nieuws-Vertoog (1781)

Titelbeschrijving
Het Nieuws-Vertoog.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit weekblad wordt geadverteerd in de Noordhollandsche Courant van 9 april 1781. Dit lemma is gebaseerd op deze advertentie. Vermoedelijk is het nieuwsblaadje nooit verschenen.

Boekhistorische gegevens
Wed. Gerrit ten Boekelaar Junior, ‘bezyden de Beurs te Amsterdam’.
De prijs is 2 stuivers per aflevering.

Inhoud
Nr. 1 bevat ‘het merkwaardigste Hollandsche Staat-Nieuws, betoogd in zyne voorkomende zekerheid, onderzocht naar zyne blykbaare oorzaaken, en overwoogen naar zyne zekerste gevolgen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet