Nieuwsverteller of Zamenspraak tusschen Louw en Krelis (1796)

Titelbeschrijving
De Nieuwsverteller of Zamenspraak tusschen Louw en Krelis.

Periodiciteit
Dat dit blad heeft bestaan, is bekend dankzij de aanschrijving van de oranjegezinde gouverneur van Suriname, Jurriaan François de Friderici, gedateerd 20 januari 1796. Hierin werd de drukker-uitgever van de Nieuwsverteller beschuldigd van partijzucht en onrust stoken, ‘tot werkelijk nadeel van de goede orde en het publiek belang’. Het blad werd met onmiddellijke ingang verboden.

Boekhistorische gegevens
Gedrukt en uitgegeven te Paramaribo door Hendrik Schouten.

Medewerkers
Auteur was wellicht de drukker-uitgever Hendrik Schouten zelf. Deze was actief lid van het in 1785 opgerichte genootschap De Surinaamsche Lettervrinden en staat bekend om een aantal satirische gedichten op het Surinaamse leven.

Relatie tot andere periodieken
De titel Nieuwsverteller verwijst naar een weekblad dat kort daarvoor was opgehouden te bestaan: de Surinaamsche Nieuwsvertelder (1785-1793).

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘”Eerstelingen van Surinaamsche couranten”. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35
¶ Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3 (Paramaribo 2002), p. 82-83
¶ Bert Paasman, ‘Surinaamse plantersletterkunde in de 18e eeuw, in het bijzonder de Surinaamsche mengelpoëzy van Paul François Roos’, in: Catalogus en lezingen bij de tentoonstelling over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’ (Brugge 1995), p. 135-141, aldaar p. 136
¶ Ph. A. Samson, ‘Preventieve maatregelen tegen de pers in Suriname’, in: De West-Indische Gids, 33 (1952), p. 222-228, aldaar p. 222-223.

Rietje van Vliet