Noordhollands Schuitpraatje (1794)

Titelbeschrijving
Noordhollands Schuitpraatje.

Periodiciteit
Het bestaan van dit als periodiek geïntendeerde blad is bekend dankzij een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 14 oktober 1794: ‘het ‘zal mogelyk nog met eenige Stukjes gevolgd worden’. Het is zeer waarschijnlijk gebleven bij dit goede voornemen.

Boekhistorische gegevens
Het blad is te koop ‘te Amsterdam by J. Hazeu Csz., Keyzer, Weege, Wynands, Brongers, Ten Brink, van Vliet, Poster, Kuyper, enz.; te Zaandam Tolk; Alkmaar Coster; Edam Rolf en Slot, enz.’ In de Amsterdamse Courant van 14 oktober 1794 wordt Hazeu als enige boekverkoper genoemd.
Prijs per aflevering (‘stukje’): 3 stuivers.

Inhoud
De inhoud van het Schuitpraatje wordt in de eerstgenoemde advertentie omschreven als ‘over het tegenwoordig COURANT-NIEUWS, enz.; alsmede over de nieuwste Mode van Rouwdragen, enz.’. Het stukje is volgens de uitgever ‘voor de Noordhollands [sic] onontbeerlyk’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet