Noordhollandsche Courant (1796-1798)

Titelbeschrijving
Noordhollandsche Courant.

Periodiciteit
De krant verscheen voor het eerst op dinsdag 6 december 1796. Het nieuwsblad zou op dinsdag en vrijdag gaan uitkomen, maar reeds nr. 3 verscheen op een maandag. Die dag zou de enige verschijndag blijven. Vanaf 9 december 1796 is het daarom een weekblad. Het laatste nummer is van 31 december 1798.

Bibliografische beschrijving
De krant is ‘een half vel schrijfpapier in 4 bladzijden groot’.
Het openingsnummer heeft bovenin het titelblok de revolutionaire woorden ‘Gelykheid, Vryheid, Broederschap’. De broodtekst is heeft een éénkoloms opmaak. Titelvignet ontbreekt.

Boekhistorische beschrijving
Uitgever is Adrianus Sterck, op de Oudegracht te Alkmaar. Zijn vader was, aldus Jongenelen (2008), de orangistische Delftse uitgever-boekverkoper Hendrick Sterck.
Prijs: een halve stuiver.

Inhoud
De Alkmaarse archivaris Bruinvis (1899) schrijft:

Te beginnen met den 6 Februarij 1797 bevatte de Courant korte mededeelingen van het voorgevallene in de zittingen van het Administratief Bestuur (den Raad) der stad [Alkmaar] en van de gedane publicatiën, waarvan de geheele overneeming spoedig regel werd, een en ander ten koste der nieuwstijdingen, daar het formaat onveranderd bleef en het aantal advertentiën, hoewel nog klein, eenigszins toenam.

Relatie tot andere periodieken
Het blad kreeg begin 1799 een vervolg in de vorm van de Alkmaarsche Courant (1799-1942).

Exemplaren
¶ Alkmaar, Regionaal Archief: 896 A (ook: SZ microfiche)
Full text

Literatuur
¶ Ton Jongenelen, ‘O so mooy! o so fraay! o so curieus! De Lanterne magique (1782-1783)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 31 (2008), p. 124-134
¶ C.W. Bruinvis, De levensloop van een honderdjarige. Geschiedenis der Alkmaarsche courant (1799-1899) door een oud-gediende der pers […] ([1899]), p. 1-2.

André Hanou
update 10-6-2023