Noordhollandsche Post-Tydinge (1740)

Titelbeschrijving
De Noordhollandsche Post-Tydinge.

Periodiciteit
Titel en bestaan van dit blad blijken uit een opmerking van de Alkmaarse boekverkoper en drukker Jacobus Over, in het bij hem verschenen Pro en contra (1740). Hij schrijft dat bij hem werd

Gedrukt en alle Zaturdagen uitgegeven, de Noordhollandsche Post-tydinge, voorzien met Zedekundige, Wysgeerige en Boertige Aanmerkingen, Politique Reflectien &c in Octavo; En zyn mede te bekomen in alle andere Steeden by de voornaamste Boekverkopers. (p. 2*verso).

Medewerkers
Jongenelen (2019) vermoedt dat de geboren Antwerpenaar Joseph CRISPEEL (1697-na 1756) de schrijver was. Deze voormalige bordeelhouder heeft meerdere titels op zijn naam staan.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
Het pro en contra, wegens de vermeerdering der magt van de republicq. Door twee vermaarde politiken (Alkmaar, Jacobus Over 1740).

Literatuur
¶ Ton Jongenelen, ‘Joseph Crispeel, een kleine schrijver met een groot oeuvre?’, in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 42 (2019), p. 93-108

André Hanou (update 20-11-2019)