Nouvelle Lanterne Magique (1787)

Titelbeschrijving
Nouvelle Lanterne Magique. Of nieuwe ToverLantaern, O soo Mooi! Fraai Curieus! Vertoonende zeer duidelyk de Wonderlyke Zaaken die in deezen Beklaaglyken Tyd voorvallen.

Periodiciteit
Nr. 1 (‘eerste vertooning’) is blijkens de titelpagina verschenen in juni 1787. Hoewel de ingezette nummering meer afleveringen doet vermoeden, hield het blad vermoedelijk reeds na het openingsnummer op te bestaan.

Bibliografische beschrijving
De aflevering telt 16 pagina’s in octavo (incl. de titelpagina).

Boekhistorische gegevens
Prijs per aflevering: 4 stuivers.

Inhoud
Satirisch tijdschrift, gericht tegen de patriotten: het maakt het militaire vertoon van vrijkorpsen belachelijk. Literaire fictie: een rondreizende allochtone kermisgast geeft in het koeterwaals commentaar bij de denkbeeldige plaatjes van een toverlantaarn. 
Op de titelpagina wordt het ‘stukje’ aangeprezen als ‘van zeer veel gewicht en in een comique smaak’.

Relatie tot andere periodieken
Het blad past in de traditie van de orangistische Lanterne Magique (1782-1783) van Henrik Sterck en de patriotse Nouveau Lanterne Magique (1782-1783) van Nicolaas Hoefnagel.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 2201 B 21
¶ Full text nr. 1

Literatuur
¶ I. Nieuwenhuis, ‘Schadenfreude and Slander in the Age of Revolution: The Case of the Dutch Journal Lanterne Magique of Toverlantaern (1782-83)’, in: Journal of European Periodical Studies 2-2 (2017), p. 94-112
¶ I. Nieuwenhuis, ‘Geen effectiever vermaak dan leedvermaak. Humor als retorisch wapen in de Lanterne Magique of Toverlantaern (1782-83)’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 36 (2014), p. 101–118
¶ T. Jongenelen, ‘O so mooy! o so fraay! o so curieus! De Lanterne Magique (1782-1783)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 31 (2008), p. 124-134.

Rietje van Vliet