Olla Podrida (1789?)

Periodiciteit
Op 22 april 1789 worden in de Leydse Courant de plannen bekend gemaakt om ‘uit het Engelsch [te] doen vertaalen […] The olla podrida, a periodical work in the manner of the Spectator, 1 Vol.’. Het is onbekend of de vertaling ooit is verschenen.

Boekhistorische gegevens
J.A. Crajenschot te Amsterdam.

Relatie tot andere periodieken
Vermoedelijk betreft het origineel: de Olla Podrida, door Thomas Monro, te Oxford, in 44 afleveringen gepubliceerd in 1787.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend of gevonden.

André Hanou