Onderhandelingen en Besluiten van de Volks- of Burger-Societeit […] binnen Leeuwarden (1795-1796)

Titelbeschrijving
Onderhandelingen en Besluiten van de Volks- of Burger-Societeit, ter handhaving der Rechten van den Mensch, binnen Leeuwarden. Tot nut van het Vaderlandlievend Algemeen opengelegd; benevens brieven en stukken, die van elders ontvangen zijn.

Periodiciteit
De Onderhandelingen en Besluiten verschenen iedere zaterdag van 18 april 1795 t/m 23 januari 1796 (nrs. 1-46). Ze hebben betrekking op 142 zittingen van de Volks- en Burgersociëteit van Leeuwarden. Aan het einde van nr. 46 wordt verwezen naar een vervolg maar van nr. 47 is geen spoor teruggevonden.

Bibliografische beschrijving
De 46 afleveringen tellen samen 376 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door Johannes Seydel, Leeuwarden.
Seydel werkte zich in deze roerige jaren op van drukker-uitgever van centsprenten en kinderboeken tot drukker-uitgever van overheidspublicaties en courantier. Vanaf juni 1795 gaf hij met zijn collega Matthijs Koon de Friesche Courant (1795-1798) uit.
Prijs per aflevering: 1 stuiver (Leeuwarder Courant van 18 april 1795).

Inhoud
Zie titelbeschrijving.

Exemplaren
¶ Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden: B 1834

Literatuur
¶ Jacob Roelof Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002).

Rietje van Vliet