Onpartijdige Nieuwsverteller (1797)

Titelbeschrijving
Onpartijdige Nieuwsverteller.

Periodiciteit
Het blad is volgens Abrahams (1912), aan wie de gegevens van dit lemma zijn ontleend, in de laatste helft van 1797 verschenen. Het was geen lang leven beschoren.

Bibliografische beschrijving
In folio. De tekst was in twee kolommen gedrukt. Het titelblok bevat geen wapen maar een prentje, waarop twee heren zijn afgebeeld die met elkaar in een levendig gesprek verwikkeld zijn. Hun kledij is opvallend. Abrahams, die kennelijk een exemplaar in handen heeft gehad, noemt hun ‘zeer verschillende kleederdracht’ en vermoedt dat het een zinnebeeldige voorstelling is van de toenmalige discussie over de hervorming van het herenkostuum.

 Boekhistorische gegevens
Uitgever was Jurriaan Koene, te Middelburg.

 Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900 (’s-Gravenhage 1912), p. 107-108.

Rietje van Vliet