Onpartydige Staatkundige Byeenkomst (1781)

Titelbeschrijving
De Onpartydige Staatkundige Byeenkomst.

Periodiciteit
Het bestaan van dit weekblad blijkt uit de advertentie in de Leydse Courant van 26 november 1781, waarin nr. 1 wordt aangekondigd. De gegevens in dit lemma gaan terug op deze bron. Het is niet bekend of er meer afleveringen zijn verschenen.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, bij Pieter van Dyk.

Inhoud
De uitgever meldt dat het blad ‘in een nieuwen smaak’ is geschreven en dat het wil geven ‘een naauwkeurige inligting in verscheide weetenswaardige Zaaken, deze tyden betreffende’.
Het eerste vertoog bevat een inleiding en het begin van een samenspraak over de vraag in hoeverre het onderdanen is toegestaan de gebreken van de overheid aan de orde te stellen, inclusief de ‘bepaalingen dier Vryheid, en gedeeltelyk over de gronden, waar op die bepaalingen rusten’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet